we cover your needs

we cover your needs

  • Diensten
  • wemDeck Nieuws
  • Contact
  • Login

Disclaimer

Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en zijn zeer verheugd dat u een bezoek brengt aan onze website.
Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen zijn de makers, samenstellers en uitgevers van informatie op deze website. Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen zijn zich bewust van haar taken en verantwoordelijkheden en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid

Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet (zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen). Tevens aanvaardt Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen via deze website.

Links van en naar de Wemeco Products website

Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt.
Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen slecht verdraagt met de naam en reputatie van Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

Informatieverstrekking

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, iconen , animaties en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Wemeco Products B.V. en gelieerde vennootschappen. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Wemeco Products B.V., gelieerde vennootschappen en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Wemeco Products B.V., gelieerde vennootschappen of de desbetreffende licentiegever.

Putluiken

Putluik met Z-rand, Type WR1

Putluik vlak, Type WT1

Login to your WPAccount

Vloerluiken

Vlak deksel, Type B1P

Verdiept deksel, Type B1F

Vlak deksel inbouw, Type BI1P

Opbouwluiken, Type R1

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.